Latvijas izglītības sistēma

Latvijas izglītības sistēmu, tāpat kā tās kultūru, vislabāk raksturo atvērtība pret ārējām ietekmēm. Tas ir aktīvs dalībnieks starptautiskā sadarbībā, piemēram, Eiropas augstākās izglītības telpas izveidē, kas atbalsta aktīvu personāla un studentu apmaiņu Eiropā un ārpus tās. Arī Latvijas izglītības sistēma ir intensīvi iesaistīta daudznacionālā sadarbībā izglītības un pētniecības jomā ar mērķi turpināt attīstīt studentu konkurētspēju gan vietējā, gan starptautiskajā darba tirgū.

Latvijas augstākās izglītības sistēma stingri ievēro Boloņas procesu, kurā ir trīs studiju cikli, proti, bakalaura, maģistra un doktora grādi. Bakalaura programmas varētu pabeigt 3-4 gados, maģistra programmas – 1-2 gados un doktorantūras programmas – 3-4 gados.

Augstākās izglītības programmu veidi Latvijā

Latvijas augstākā izglītība rada kontrastu starp akadēmisko un profesionālo augstāko izglītību. Lielākā daļa Latvijas akadēmisko institūciju piedāvā abus grādus.

  • Akadēmiskās – šīs kategorijas programmas koncentrējas uz pētniecības prasmju uzlabošanu, vienlaikus nodrošinot teorētisku pamatojumu izvēlētajai karjerai. Tie ir balstīti uz fundamentālām un / vai lietišķām zinātnēm, un katra posma beigās parasti ir nepieciešama disertācija, kas dod bakalaura vai maģistra grādu.
  • Profesionālās – šīs programmas mēdz būt profesionālākas, koncentrējoties uz padziļinātu zināšanu sniegšanu, lai sagatavotu studentus tādās jomās kā sistēmu un tehnoloģiju uzlabošana, kā arī radošiem, pētniecības un mācību pasākumiem savā jomā.

Latvijas augstākās izglītības iestādes piedāvā daudzveidīgu kursu kolekciju, no kurām populārākās ir veselības aprūpes, inženierzinātņu, matemātikas, datorzinātnes, kā arī uzņēmējdarbības un administrācijas jomā.

Latvijas akadēmiskais gads

Lielākajā daļā augstskolu Latvijas akadēmiskais gads sastāv no 40 nedēļām, kas ir sadalītas divos semestros, un pirmais semestris sākas septembrī.

Rudens semestris:

Lekcijas: septembris – decembris

Eksāmeni: decembrī vai janvārī

Brīvdienu pārtraukums: Ziemassvētku laiks

Pavasara semestris

Lekcijas: no februāra līdz maija beigām

Eksāmeni: maijā vai jūnijā    

Brīvdienu pārtraukums: no jūlija līdz augustam